SZKOŁA PRAKTYCZNA BIZNESU PROGRESYWNEGO

KSZTAŁCIMY W KIERUNKU PARTNERSTWA BIZNESOWEGO

Gwarantujemy możliwość podjęcia współpracy z firmami poprzez wskazanie potencjału i możliwości w zakresie świadczenia usług na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych.
Nasze cele:
  • rozpoznanie predyspozycji do bycia przedsiębiorcą i ich rozwinięcie,
  • budowanie wizerunku biznesowego,
  • zapoznanie z zasadami prowadzenia biznesu,
  • wskazanie zalet i trudności w prowadzeniu biznesu,
  • kształcenie umiejętności poruszania się na rynku usług i handlu
Korzyści dla uczestników kursu:

Uczestnicy kursu pozyskają umiejętności przedsiębiorcy, który będzie mógł prowadzić własny biznes z możliwością współpracy w zakresie świadczenia usług dla firm istniejących na rynkach, również bez konieczności angażowania własnego kapitału.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub na nasz adres email podany w zakładce "Kontakt"

Copyright GFinNET